درباره بخش دیالیز

ریاست بخش: دکتر محمد حسین رسولزادگان

سرپرستار بخش: ناهید ابراهیمی

شماره تلفن مستقیم: 03536261081

شماره تلفن داخلی: 377

بیمارستان گودرز با داشتن بخش دیالیز یکی از بیمارستان های خیریه درجه 1 متمایز استان یزد است که توانایی پذیرش بیماران مبتلا به نارسایی کلیه که نیازمند دیالیزند را دارد.

بخش دیالیز 10 تخت فعال دارد و با کمک پرسنل مجرب بخش دیالیز و پزشکان فوق تخصص کلیه و نفرولوژی اطفال فعالیت می کند.

این بخش در مجاورت بخش داخلی 2 قرار دارد. بدین ترتیب در صورت نیاز بیماران هر یک از بخش های بیمارستان به دیالیز با نظارت مسئول فنی دیالیز بیمارستان، پروسه های دیالیز برای بیماران در کوتاهترین زمان انجام خواهد شد.

بخش دیالیز این بیمارستان پذیرای بیماران بیمارستان های دیگر که دارای بخش دیالیز نیستند هم می باشد.

 تاریخ ثبت :
  آخرین به روزرسانی :