درباره بخش اورژانس

ریاست بخش: دکتر محمد حسین دشتی

سرپرستار بخش: مهدی بیگی

شماره تلفن مستقیم: 03536261081

شماره تلفن داخلی: 338-339

 

اورژانس شبانه روزی بیمارستان با 8 تخت فعال و 3 سرپایی مجهز به اتاق ایزوله عفونی ، ایزوله اعصاب ، اتاق مخصوص  CPR و اتاق عمل سرپایی مطابق با کلیه استانداردهای اعتبار بخشی و وزارت متبوع آماده پذیرش شبانه روزی بیماران
می باشد.

 تاریخ ثبت :
  آخرین به روزرسانی : 24 دی 1401