English  |  اللغة العربی

 

تبریک وتقدیر حضوری مسئولین بیمارستان موقوفه خیریه گودرز از پرسنل ماما

 

تبریک وتقدیر حضوری مسئولین بیمارستان موقوفه خیریه گودرز از پرسنل ماما

جمعی از مسئولین بیمارستان برای تبریک روز جهانی ماما به پرسنل ، دربخش زنان وزایمان حضور یافتند .  

به گزارش روابط عمومی بیمارستان موقوفه خیریه گودرز ، رئیس بیمارستان به همراه تعدادی از مدیران ومسئولان برای تبریک روز جهانی ماما وتقدیر از زحمات این قشر زحمتکش در بخش زنان وزایمان حاضرو از همکاران سخت کوش ومتعهد بخش با اهدای گل تشکر و قدردانی کردند . مسئول فنی بیمارستان دراین دیدار تقدیر ،احترام وارج نهادن به همکاران وپرسنل بیمارستان را تقدیر واحترام به همه خوبیها دانسته ویادآور شد که همکاران ماما شاغل دربخش جزء محبوبترین و مجربترین ماماها در استان میباشند .

در ادامه نیز آقای دکتر محمد ناظمیان پزشک مسئول بخش با بیان اینکه ماما درسخت ترین شرایط زایمان مادر تا آغازین لحظات زندگی نوزاد درکنار مادراست ، درتامین سلامت مادرو حیات بخشی به نوزاد ازهیچ کوششی دریغ نمی کند .

دکتر ناظمیان درصد سزارین را نسبت به زایمان طبیعی دربیمارستان گودرزدرمقایسه با دیگر بیمارستان های دولتی وخصوصی پائین و در حد استانداردهای پزشکی برشمرد ویادآورشد با توجه به سیاست های وزارت بهداشت در افزایش زایمان طبیعی وکاهش میزان سزارین های غیر ضروری درکشور کلیه متخصصین محترم زنان وزایمان همکار بیمارستان با مراقبت های ویژه وکنترل سلامت از مادران تمام تلاش خود را برای انجام زایمان های عاری از درد وبه صورت طبیعی خواهند داشت .

بخش زنان وزایمان بیمارستان با حضور بهترین ومجربترین متخصصین زنان وزایمان از جمله آقای دکتر ناظمیان ، خانم ها دکتر مینا علاقه بند ، دکتر اعظم دهقانی زاده ، دکترنسرین نصیرزاده ، دکتر شهلا رشیقی ،دکترفرنگیس نیلچی ودکتر مهین مجدزاده اداره  وفعالیت می نماید .


روز ماما دربیمارستان گودرز


روز ماما در بیمارستان گودرز


روز ماما دربیمارستان گودرز


روز ماما دربیمارستان گودرز


روز ماما دربیمارستان گودرز


روز ماما دربیمارستان گودرز

منبع خبر:

دیدگاه کاربران
   
  • آدرس: یزد، خیابان سلمان فارسی، کوچه بیمارستان گودرز، بیمارستان موقوفه خیریه گودرز
  • تلفن: 4 - 81 20 26 36 (035) و 5 - 81 10 26 36 (035)
  • نمابر: 65 11 26 36 (035)
  • ایمیل: info@GoodarzHospital.ir