نظرسنجی از بیماران

سؤالات

1 سن
 
2 جنسیت
        
3 میزان تحصیلات
                 
4 نوع بیمه
 
5 شغل
                       
6 بخش بستری
                                      
7 محل سکونت
        
8 آیا با کمبود تخت مواجه شدید؟
        
9 وجود تابلوها و علائم راهنما در بیمارستان
                 
10 نحوه برخورد و عملکرد واحد اطلاعات
                 
11 نحوه برخورد و عملکرد نگهبانی
                 
12 نحوه برخورد و عملکرد کادر پذیرش
                 
13 ارائه اطلاعات در خصوص تعرفه ها و بیمه های طرف قرارداد
                 
14 نحوه برخورد و عملکرد پزشک معالج
                 
15 ویزیت روزانه توسط پزشک معالج
                 
16 ارائه توضیحات در خصوص بیماری، اقدامات تشخیصی درمانی، آموزش های قبل از ترخیص
                 
17 نحوه برخورد و توجه پرستاران
                 
18 ارائه آموزش های لازم در بدو پذیرش و حین بستری
                 
19 انجام به موقع مراقبت های پرستاری (پانسمان، دارو درمانی و ...)
                 
20 مهارت پرستاران (رگ گیری، پانسمان، تزریقات و ...)
                 
21 ارائه آموزش های لازم هنگام ترخیص
                 
22 نحوه برخورد و عملکرد نیروهای خدمات
                 
23 تعویض به موقع ملحفه و لباس و ...
                 
24 نحوه برخورد و عملکرد واحدهای پاراکلینیک (آزمایشگاه، رادیولوژی، فیزیوتراپی و...)
                 
25 وضعیت بهداشت و نظافت بیمارستان
                 
26 وضعیت سرویس بهداشتی (حمام، توالت، دسشویی)
                 
27 برخورد و عملکرد مسئول آموزش همگانی
                 
28 ارائه مطالب آموزشی، بروشور در خصوص بیماری های سرطان و دیابت و فشار خون و...
                 
29 شرایط و امکانات رفاهی (آبسردکن، خودپرداز، فضای سبز، تلفن رایگان، بوفه، نیمکت ها)
                 
30 وضعیت البسه (آراستگی، تمیزی و...) و گان ها
                 
31 امکانات رفاهی بخش (تلفن، تلویزیون، یخچال و زنگ احضار پرستار و ...)
                 
32 شرایط اتاق ها (فضای اتاق ها، تراکم تخت ها، دما و نور)
                 
33 حفظ حریم خصوصی
                 
34 رعایت مسائل شرعی حین درمان
                 
35 رعایت سکوت و آرامش توسط پرسنل
                 
36 اخذ رضایت آگاهانه در مورد اقدامات پزشکی (شیمی درمانی، تزریق خون، بیهوشی، شوک درمانی، جراحی، آندوسکوپی و...)
                 
37 نحوه برخورد و عملکرد کارشناسان بیمه
                 
38 نحوه برخورد و عملکرد کارکنان ترخیص
                 
39 نحوه برخورد و عملکرد کارکنان صندوق
                 
40 هزینه های دریافتی بیمارستان
                 
41 کیفیت غذاها (طعم ومزه، تنوع، مقدار و تمیزی ظروف و...)
                 
42 برخورد توزیع کننده های غذا
                 
43 آیا در طول مدت بستری موضوعی باعث نارضایتی شما شده است؟ نام ببرید
 
44 برای بهتر شدن کیفیت خدمات بیمارستان چه پیشنهادی دارید؟
 
45 در صورت تشکر یا تذکر از برخورد و عملکرد پرسنل نام فرد و سمت وی را ذکر نمایید