درباره بخش رادیولوژی

رادیولوژی و سونوگرافی

 

این بخش در ساختمان ابتدایی بیمارستان واقع شده و آماده خدمت رسانی به کلیه بیماران جهت تصویربرداری ، سونوگرافی و سونوگرافی داپلر در کلیه ساعات شبانه روز می باشد .بخش دارای 1 دستگاه رادیوگرافی دیجیتال و 1 دستگاه رادیولوژی پرتابل و مجهز به سیستم PAX  و 2 دستگاه سونوگرافی داپلر می باشد . 

 

آمادگی های قبل از رادیولوژی و سونوگرافی

 

مسئول فنی : دکتر سعیده زارع

 

 

سوپروایزر رادیولوژی: جناب آقای علی ذکا

 

 

 تاریخ ثبت :
  آخرین به روزرسانی : 30 آذر 1402