آزمایشگاه و پاتولوژی

 

 

مسئول علمی بخش : دکتر فاطمه سر رشته دار

سوپروایزر : سید محسن ابطحی

مسئول بانک خون: محمد رنجبر 

در ساختمان ابتدایی بیمارستان واقع شده است که پذیرای کلیه نمونه ها و آزمایشات بیماران سرپایی و بستری در طول شبانه روز و ایام تعطیل می باشد . دارای بخش های هماتولوژی ، میکروبیولوژی ، بیوشیمی ، سایتولوژی ، پاتولوژی و هورمون  و با پوشش کامل تمامی آزمایشات درخواستی تخصصی وفوق تخصصی آماده خدمت رسانی می باشد و دارای بانک خون و فرآورده‏ های خونیست تا در صورت نیاز بدون اتلاف وقت امکان استفاده از خون و فرآورده‏های خونی را برای بیماران نیازمند داشته باشد.

ارائه خدمات آزمایشگاه در تمام ساعات شبانه روز جهت بیماران بستری و اورژانس بصورت شبانه روزی.