NICU

مسئول علمی بخش: دکتر محمدگلشن

سرپرستار بخش: عصمت گریوانی

شماره تلفن مستقیم: 03536261081

شماره تلفن داخلی: 237

 

از دیگر بخش های فوق تخصصی بیمارستان گودرز، بخش مراقبت ویژه نوزادان است که با 5 تخت NICU و 8 تخت نوزاد تحت نظر و مسئولیت فنی پزشکان فوق تخصص نوزادان و با حضور پرسنل مجرب دوره دیده مراقبت ویژه نوزادان این بیمارستان اداره می شود و آماده خدمت رسانی به نوزادانی است که به دلیل مشکلات خاص از بدو تولد نیازمند مراقبت ویژه می باشند.

این بخش دارای مانیتورینگ دائم، اکسیژن و ساکشن مرکزی و 6 دستگاه ونتیلاتور مجهز به Mode HFO و نیز Blenderو NCPAP و CNO و اکو نوزادان می باشد که در هر زمان امکان حمایت تنفسی را برای نوزادان نیازمند این تجهیزات فراهم می کند.

این بخش در ساختمان انتهایی بیمارستان در مجاورت اتاق عمل و بخش زنان و زایمان قرار دارد و مجاورت این بخش با بخش های نام برده امکان دسترسی به آن را در مواقع مورد نیاز آسان تر می سازد. به این ترتیب، در کمترین زمان نوزاد بدحال می تواند از امکان مراقبت ویژه برخوردار گردد.

پذیرش در این بخش از طریق اعزام از مطب یا استان های مجاور یا بیمارستان های دیگر استان و با هماهنگی مسئول فنی بخش صورت می گیرد.