بخش جراحی

 

مسئول علمی بخش: دکتر عباس مدیر

سرپرستار بخش: مرصاد صالحی

شماره تلفن مستقیم: 03536261081

شماره تلفن داخلی: 218

بخش جراحی بیمارستان گودرز با 28 تخت فعال در ساختمان انتهایی بیمارستان واقع شده است و پذیرای بیماران نیازمند اقدامات جراحی می باشد که تحت نظر متخصصین محترم جراحی عمومی، چشم، گوش و حلق و بینی، ارتوپدی، جراحی اعصاب و اورولوژی و نیز پزشکان محترم جراحی پلاستیک و جراحی کانسر اداره می شود. نزدیکی این بخش با اتاق عمل و ICUموقعیت این بخش را بسیار استثنایی نموده است.

بدین ترتیب بیماران محترم نیازمند به خدمات فوق به راحتی می توانند از این امکانات استفاده نمایند.

عمل جراحی تقریباً در تمام روزهای کاری هفته انجام می شود و در روزهای تعطیل هم البته برحسب نیاز و نیز در موارد اورژانسی بیمارستان آماده خدمت رسانی به بیماران محترم می باشد.

پذیرش عمدتاً از طریق اعزام از مطب و بیمارستان های دیگر استان و استان های هم جوار صورت می گیرد و نیز پذیرش از اورژانس بیمارستان هم میسر است.