بخش زنان و زایمان

مسئول علمی بخش: دکتر فاطمه محمدی نسب

سرپرستار بخش: اعظم رشیدی

شماره تلفن مستقیم: 03536261081

شماره تلفن داخلی: 219

بخش زنان دارای 12 تخت فعال و 6 تخت نوزادان و دارای گواهی دوستدار کودک، پذیرای بیماران نیازمند بستری در بخش زنان و زایمان است. این بخش در ساختمان انتهایی بیمارستان و در نزدیکی اتاق عمل و بخش نوزادان سالم قرار دارد. بخش زنان دارای زایشگاه (Labor) نیز می باشد و همچنین امکان تریاژ مامایی است تا مادران باردار بتوانند در هر ساعت از شبانه روز به منظور رفع مشکلات مقطعی و استفاده از امکان مشاوره با ماماهای مجرب به این بخش مراجعه کنند. دارای یک اتاق LDR که امکان حضور همسر و مادر مددجو را در تمام مراحل زایمان طبیعی در کنار ایشان فراهم می کنند و نیز مادر باردار می تواند در صورت تمایل از مامای خصوصی همراه نیز بهره ‏مند شود.

مادران باردار بعد از ختم حاملگی در بخش استراحت می کنند و نوزادانشان در اولین ساعت پس از زایمان در کنارشان قرار می گیرند تا تماس پوستی و تغذیه با شیر مادر صورت گیرد.

به هر بیمار بستری در بخش آموزش های لازم به کمک پخش کلیپ های آموزشی و پمفلت ارائه می‌شود. همچنین بصورت حضوری توسط ماما یا پرستار مربوطه آموزش های شیردهی و مراقبت از نوزاد ارائه می‌شود. علاوه بر آن مشاوره شیردهی حین ترخیص و پس از ترخیص از ساعت 8 الی 12 ظهر توسط سرکار خانم جعفر پور بصورت رایگان انجام می شود.